Privacy verklaring

Deze website is eigendom van nv FENIXCO.

Contactgegevens

NV FENIXCO
Brusselsesteenweg 119 – 9090 Melle
Telefoon: 09 232 11 15
E-mail: info@fenixco.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0831.467.172

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een gepersonaliseerd, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker worden beschouwd.

Fenixco streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, nauwkeurig en accuraat is. Ondanks alle inspanningen kunnen onjuistheden/onvolledigheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Fenixco de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u dit melden via het mailadres info@fenixco.be.

Fenixco kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de toegang tot of het gebruik van de website
  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van links of hyperlinks, zoals onder meer alle verliezen van data, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker
  • incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de website, door virussen of computermisdrijven
  • een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website
  • het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem
  • de eventuele overdracht van virussen via haar website
  • voor de inhoud en de kenmerken van websites of pagina’s van derden die via hyperlinks op onze website toegankelijk zijn of voor enige andere vorm van schade veroorzaakt door het gebruik hiervan

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Fenixco of rechthoudende derden.

Wijzigingen

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Privacybeleid

Fenixco hecht belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de bezoeker gevraagd wordt persoonlijke informatie mee te delen. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van informatieverstrekking. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, eigen marketingdoeleinden, om de door u gevraagde informatie te bezorgen, u te laten contacteren door een van de door ons aangestelde makelaars,…). De bezoeker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Fenixco, Brusselsesteenweg 119 – 9090 Melle of per mail: info@fenixco.be.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden met uitzondering van uw mailadres, dat wordt doorgegeven aan de makelaars door ons aangesteld voor de verkoop van het desbetreffend project.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de bezoeker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan nv Fenixco, Brusselsesteenweg 119 – 9090 Melle of via info@fenixco.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Fenixco kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de bezoekers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Pour la traduction: info@fenixco.be

For translation: info@fenixco.be

interesse?
neem contact op!